Пользователь: binggoleaders2

Имя:
Группа: Посетители
Был 10 марта 2022 21:03
Зарегистрирован:
10 марта 2022 21:03
Публикаций: 0 Просмотреть все публикации
Комментариев: 0
отправить e-mail
написать ПС

О себе:

BingGo Leaders ra đời mang theo sứ mệnh xây dựng https://binggo.edu.vn/ một cộng đồng và môi trường học tập toàn diện hội tụ những tinh hoa tri thức toàn cầu cho thế hệ trẻ; rèn luyện, phát triển và chuyển hóa các em trở thành những người lãnh đạo tương lai có ích cho xã hội và cộng đồng, từ đó tạo ra lợi thế cạnh tranh của người Việt trên trường quốc tế.
Наверх